Tất cả tin tức

Chứng nhận tài liệu Mỹ để sử dụng tại Việt Nam

25/022019

Chứng nhận tài liệu Mỹ để sử dụng tại Việt Nam

Chứng nhận tài liệu Mỹ để sử dụng tại Việt Nam - Các bước thủ tục chứng nhận. Đây là thông tin hữu ích cho các cá nhân đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thủ tục chính xác để chứng thực các tài liệu Mỹ sử dụng ở Việt Nam, đặc biệt là trình cấp có thẩm quyền Việt Nam, được mô tả như sau: 1. Các văn bản đã được công chứng: Quy trình chứng thực các giấy tờ đã...

Xem thêm >
Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự

22/022019

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: - Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. - Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm...

Xem thêm >
Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự

22/022019

Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự

Các giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: - Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật. - Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết trong bản thân giấy tờ, tài liệu đó mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với giấy tờ, tài liệu khác...

Xem thêm >
Dịch website tin tức

19/022019

Dịch website tin tức

Dịch thuật ngôn ngữ chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu và dịch vụ hoàn hảo chu đáo cho khách hàng là một sự khác biệt trong ngành dịch vụ ngôn ngữ có công chứng. Dịch vụ dịch thuật công chứng nhanh chính xác. Ngôn ngữ dịch đa dạng theo yêu cầu, sao y bản chính các văn bản giấy tờ, hợp pháp hóa lãnh sự quán, lý lịch tư pháp nhanh

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Dịch Thuật Công Chứng Ba Đình - Luôn Đúng Hẹn Và Chính Xác

Hotline: 0916187189
zalo