Tất cả tin tức

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự là một trong những dịch vụ được cung cấp tại Dịch thuật Ba Đình, đây là một trong những lĩnh vực có thủ tục đơn giản nhưng thực hiện tốn thời gian bởi liên quan tới luật pháp không chỉ tại Việt Nam mà còn là luật pháp của các nước trên Thế giới.

Xem thêm >

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự là một trong những dịch vụ được cung cấp tại Dịch thuật Ba Đình, đây là một trong những lĩnh vực có thủ tục đơn giản nhưng thực hiện tốn thời gian bởi liên quan tới luật pháp không chỉ tại Việt Nam mà còn là luật pháp của các nước trên Thế Giới.

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Dịch Thuật Công Chứng Ba Đình - Luôn Đúng Hẹn Và Chính Xác

zalo