Tất cả tin tức

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Các thủ tục về cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ được quy định chi tiết trong nghị định số 11/2016/NĐ-CP. Trong văn bản này sẽ liệt kê rõ các quy...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Dịch Thuật Công Chứng Ba Đình - Luôn Đúng Hẹn Và Chính Xác

zalo