DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO CÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ Tue,
14/04/2020
Đăng bởi Dịch thuật ba đình
Nội dung bài viết

  Khái niệm Dịch vụ hành chính công?

  Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

  Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

  Khái niệm Dịch vụ công trực tuyến?

  Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

  Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ:

  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Là dịch vụ dảm bảo cung cấp đầy đủ cá thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và chon phép người sử dụng tải về cá mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến cá mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
  • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến,  gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
  • (Khoản 3,4 Điều 3 ND 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước).

  Hành chính công Hà Nội

  Các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Thành phố Hà Nội trên trang web https://dichvucong.hannoi.gov.vn

  • Bước 1: Từ Trang chủ: https://dichvucong.hannoi.gov.vn công dân chọn Đăng Ký trực tuyến để bắt đầu.
  • Bước 2: Chọn các loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện.
  • Bước 3: Điền cá thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (thông tin có dấu * là bắt buộc nhập)
  • Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp Tực để xem lại thông tin đã điền.
  • Bước 5: Sau khi kiểm tra thông tin đã chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và ấn nút Tiếp tục.
  • Bước 6: Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại mã hồ sơ để tra cứu tình trạng hồ sơ.
  • Bước 7: Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hợp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc các yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

  Những thủ tục dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4  trên trang web https://dichvucong.hanoi.gov.vn

  Lĩnh Vực Tư Pháp

  • Đăng ký khai sinh.
  • Đăng ký khai tử
  • Đăng ký kết hôn.
  • Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
  • Cấp bản sao trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn)

  Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

  • Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp.
  • Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT.
  • Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ.
  • Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông.

  Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

  • Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng);
  • Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em;
  • Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật;
  • Giải quyết chế đọ người có công giúp đỡ cách mạng; Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
  • Giải quyết chế độ người làm chế độ cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
  • Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cũng Liệt sĩ;
  • Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
  • Giải quyết trợ cấp một lần với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen cảu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần; Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
  • Giải quyết tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.
  • Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
  • Quyết định cai nghiện ma tuý tự nguyện tại cộng đồng;
  • Quyết định quản lý cai nghiện ma tuý  tự nguyện tại gia đình;
  • Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

  Một số Dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tại cá trang web khác

  • Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại địa chỉ trang web https://lltptructuyen.moj.gov.vn/thanhphohanoi
  • Tuyển sinh đầu cấp được thực hiện tại địa chỉ trang web https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

  Mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả  kết quả giải quyết hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  Mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ

  Đơn vị tính: đồng.

  TT

  Khối lượng

  Nội tỉnh

  Liên tỉnh

  Nội quận/thị xã/huyện/thành phố

  Liên quận/thị xã/huyện/thành phố

  Nội vùng

  Vùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lại

  Vùng 1, đến vùng 3 và ngược lại

  1

  Đến 100g

  26.000

  30.000

  30.500

  31.000

  31.500

  2

  Trên 100g – 250g

  26.000

  30.000

  31.000

  34.000

  38.000

  3

  Trên 250g-500g

  26.500

  30.500

  32.500

  38.000

  51.000

  4

  Mỗi 500g tiếp theo

  2.200

  2.900

  3.600

  6.300

  9.700

  Mức giá cước tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả

  Đơn vị tính: đồng.

  TT

  Khối lượng

  Nội tỉnh

  Liên tỉnh

  Nội quận/thị xã/huyện/thành phố

  Liên quận/thị xã/huyện/thành phố

  Nội vùng

  Vùng 1, vùng 3 đến vùng 2 và ngược lại

  Vùng 1, đến vùng 3 và ngược lại

  1

  Đến 100g

  26.000

  30.000

  30.500

  31.000

  31.500

  2

  Trên 100g – 250g

  27.000

  31.000

  32.000

  35.000

  39.000

  3

  Trên 250g-500g

  28.500

  32.500

  34.500

  40.000

  53.000

  4

  Mỗi 500g tiếp theo

  2.200

  2.900

  3.600

  6.300

  9.700

  Mức giá  cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả bằng mức giá cước tối đa quy định tại mục 1 cộng với mức giá cước tối đa quy định tại mục 2 của Phụ lục này.

  Quy định về vùng tính giá cước

  • Nội quận/thị xã/huyện/thành phố: Áp dùng đối với các bưu phẩm gửi  được gửi trong cùng một quận/thị xã/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh.
  • Liên quận/thị xã/huyện/thành phố: Áp dụng với các bưu phẩm gửi được gửi giữa các quận/thị xã/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh.

  (Thông tư số 22/2017/TT-BTTT ngày 29/9/2017 của bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông)

  Nhiệm vụ chủ yếu của hành chính công Hà Nội

  • Hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính, trả kết quả , theo đúng quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
  • Phối hợp hiệu quả với các cơ quan đơn vị trong bộ máy có liên quan để thực hiện cải cách và sửa đổi điều lệ, ứng dụng để giải quyết tốt thủ tục cần thiết. Đồng thời, thực hiện công tác an ninh nằm trong phạm vi.
  • Cùng các cơ quan hoặc đơn vị liên quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định để cá nhân, tổ chức sử dụng.
  • Hành chính công Hà Nội phối hợp với các đơn vị trực tiếp giải quyết hoặc ủy quyền cho các viên chức để thẩm định, phê duyệt thủ tục cấp huyện.
  • Bồi dưỡng, tổ chức tập huấn, nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức. Để tiếp nhận, xử lý thủ tục hiệu quả.
  • Bố trí hợp lý và khoa học các khu vực cung cấp thông tin lẫn giải quyết thủ tục kịp thời bằng văn bản hoặc phương thức điện tử.
  • Tiếp nhận và xử lý kịp thời vấn đề theo đúng thẩm quyền hoặc liên hệ với cơ quan cao hơn để phản ánh, khiếu nại hay tố giác hành vi cán bộ.
  • Tại trung tâm hành chính công Hà Nội phải bố trí đầy đủ các trang thiết bị theo đúng quy định, hỗ trợ tất cả mọi điều cần thiết về mặt pháp lý cho công dân.
  • Chủ trì, kiểm soát và đôn đốc để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đến từ cấp huyện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân thành phố hay chủ tịch giao phó.
  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  zalo
  facebook
  phone
  0969.162.538
  phone
  0916.187.189