Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự

Thứ Fri,
03/08/2018
Đăng bởi Dịch thuật ba đình
Nội dung bài viết

  Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:

  - Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

  - Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

  - Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  - Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài

   

  cac-giay-to-duoc-mien-chung-nhan-lanh-su

   

  Giấy tờ cá nhân chưa yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng ở Việt Nam theo Công văn số 2421/HTQTCT-CT ngày 11/5/2015 của Bộ Tư pháp Việt Nam.

  Theo quy đinh tại Nghị đinh 23/2015/NĐ-CP, Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại (Điều 20). Việc hợp pháp hóa lãnh sự cũng áp dụng tương tự cho trường hợp chứng thực chữ ký người dịch. Như vậy,  giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận muốn được chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ này hoặc dịch sang tiếng Việt thì bản tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ các trường hợp được miễn (theo danh sách các nước và giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam).  Bên cạnh đó, theo Điều 6 Thông tư 20/2015/TT-BTP về hướng dẫn một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP, Giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân như: hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính. Trường hợp yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch các giấy tờ này thì cũng không phải hợp pháp hóa lãnh sự.

  Quy định này là một cải cách vượt bật trong thủ thục hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ được cấp ở nước để sử dụng ở Việt Nam

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  zalo
  facebook
  phone
  0969.162.538
  phone
  0916.187.189