Dịch Vụ Công Chứng Dịch Thuật Giấy Tờ Kết Hôn

Thứ Tue,
26/02/2019
Đăng bởi Dịch thuật ba đình
Nội dung bài viết

  1. Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự giấy tờ kết hôn:

  1.1 Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự khác nhau thế nào?

  Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

  “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

  1.2 Cơ quan có thẩm quyền Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự là Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao uỷ quyền cho các Sở Ngoại vụ một số tỉnh thành phố tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp thức hoá lãnh sự như Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

  Các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.

   

  dich-cong-chung-giay-to-ket-hon

   

  2. Thủ tục công chứng dịch thuật giấy tờ kết hôn:

  2.1  Công chứng dịch thuật các Giấy tờ kết hôn do cơ quan nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam:

  Khi sử dụng kết hôn tại Việt Nam, các giấy tờ do cơ quan của nước ngoài cấp phải được dịch công chứng sang tiếng Việt.

  Yêu cầu:

  + Các giấy tờ đính kèm bản Dịch thuật là bản gốc hoặc bản sao đã được Hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ ngoại giao Việt Nam

  + Nội dung dịch phải chính xác, theo đúng chuẩn thuật ngữ pháp lý.

  + Bản dịch thuật phải do Nhân viên dịch thuật là cộng tác viên với các Văn phòng công chứng ký và được Công chứng viên ký đóng dấu xác nhận.

  + Khi sử dụng kết hôn tại Việt Nam, các giấy tờ do cơ quan của nước ngoài cấp phải được dịch công chứng sang tiếng Việt

  2.2  Công chứng dịch thuật các Giấy tờ kết hôn do cơ quan Việt Nam để sử dụng tại Nước ngoài:

  Khi sử dụng các giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp để đăng ký tại nước ngoài, các giấy tờ do cơ quan của nước ngoài cấp phải Chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự Bộ ngoại giao, dịch công chứng sang tiếng nước ngoài.

  Khác biệt ở chỗ, theo quy định của từng quốc gia mà việc công chứng dịch thuật có các yêu cầu riêng biệt, có quốc gia chỉ định nơi dịch công chứng giấy tờ tài liệu cụ thể tại trung tâm nào đó và chỉ khi nào tiến hành dịch thuật công chứng tại đó tài liệu mới được cơ quan đại diện của nước ngoài đóng dấu xác nhận. Cũng có quốc gia chỉ định phải công chứng giấy tờ kết hôn tại các Phòng công chứng nhà nước …

   

  Tuy nhiên có một số lưu ý sau:

  Yêu cầu:

  + Các giấy do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thường có các sai sót đặc biệt là ở cấp xã vì vậy trước khi dịch thuật các bạn nhớ kiểm tra lại các giấy tờ trên.

  + Đối với các quốc gia không quy định bắt buộc nơi dịch công chứng thì  các bạn nhớ:

  + Đối với một số giấy tờ bản dịch thuật đính kèm bản gốc, một số giấy tờ dịch thuật trên bản sao công chứng đã được Bộ ngoại giao xác nhận chữ ký và con dấu.

  + Nội dung dịch phải chính xác, theo đúng chuẩn thuật ngữ pháp lý.

  + Bản dịch thuật phải do Nhân viên dịch thuật là cộng tác viên với các Văn phòng công chứng ký và được Công chứng viên ký đóng dấu xác nhận.

  Dịch vụ tư vấn xin dấu Hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự dịch thuật giấy tờ hồ sơ kết hôn

  Chi tiết xin liên hệ: 0916 187 189

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  zalo
  facebook
  phone
  0969.162.538
  phone
  0916.187.189