Quy Trình Hợp Pháp Lãnh Sự

24 /012019

Quy Trình Hợp Pháp Lãnh Sự

1. Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

+ Theo quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ – CP quy định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Thông tư Số: 01/2012/TT-BNG, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CPngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 

trình tự hợp pháp hoá lãnh sự

 

2. Những tài liệu, giấy tờ yêu cầu đề nghị hợp pháp lãnh sự:

- Là những tài liệu, giấy tờ được cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài cấp, chứng nhận.

- Mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền của nước ngoài phải được giới thiệu trước cho Bộ Ngoại giao.

- Là những tài liệu, giấy tờ của nước ngoài được Việt Nam công nhận để sử dụng.

3. Hồ sơ đề nghị hợp pháp lãnh sự gồm có:

a, Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận.

b, 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

c, Giấy tờ tùy thân bản chính (xuất trình) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

d, 01 tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định.

đ, Giấy tờ tùy thân (bản sao) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

e, 01 bản sao các tài liệu hoặc giấy tờ nêu tại điểm a và điểm b để lưu tại Bộ Ngoại giao.

Lưu ý:

- Trong trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của tài liệu hoặc giấy tờ đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung bản chin của tài liệu hoặc giấy tờ có liên quan và nộp 01 bản sao giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao.

- Nơi nộp hồ sơ: Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ ngoại giao ủy quyền.

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết việc hợp pháp lãnh sự có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Xem thêm:

Hợp pháp hoá lãnh sự là gì ?

Chứng nhận hợp pháp hoá lãnh sự quán

NẾU BẠN CÓ BẤT KÌ CÂU HỎI NÀO, HÃY GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

Gửi liên hệ thành công!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Dịch Thuật Công Chứng Ba Đình - Luôn Đúng Hẹn Và Chính Xác

Hotline: 0916187189