THỦ TỤC THỰC HIỆN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ GIẤY CHỨNG NHẬN CO, CQ

Thứ Thu,
27/09/2018
Đăng bởi Dịch thuật ba đình
Nội dung bài viết

  THỦ TỤC THỰC HIỆN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ GIẤY CHỨNG NHẬN CO, CQ

  1. Trình tự thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ

  1.1. Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ  ở nước ngoài.

  Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết trả: các ngày làm việc theo quy định của Cơ quan đại diện (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của nước sở tại và các ngày lễ, Tết theo quy định của ViệtNam).

  1.2. Cơ quan đại diện tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết.

  1. 3. Nhận kết qủa trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc hồ sơ được gửi trả qua đường bưu điện cho đương sự.

   

   

  2. Cách thức thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ :

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ :

  3.1. Thành phần hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ :

  a.  Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài:

  - Tên thành phần hồ sơ 1: Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (có thể in từ Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự - Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn).

  - Tên thành phần hồ sơ 2: Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ :

  + Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

  + 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.

  - Tên thành phần hồ sơ 3: Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự (đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chứng nhận theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP).

  - Tên thành phần hồ sơ 4: Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.

  - Tên thành phần hồ sơ 5: Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả hồ sơ qua đường bưu điện).

  b. Đối với việc Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ  giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam:

  - Tên thành phần hồ sơ 1: Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : 01 Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK.

  - Tên thành phần hồ sơ 2: Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ :

  + Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

  + 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.

  - Tên thành phần hồ sơ 3: Giấy tờ, tài liệu đề nghị được Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ  (đã được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao nước sở tại hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc có Cơ quan đại diện Việt Nam kiêm nhiệm).

  - Tên thành phần hồ sơ 4 : 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ .

  - Tên thành phần hồ sơ 5: 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ  sang tiếng Việt, tiếng Anh, trừ các trường hợp sau đây:

  + Giấy tờ, tài liệu đó được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; hoặc

  + Giấy tờ, tài liệu bằng tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Đức và đề nghị Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ  tại Cơ quan đại diện Việt Nam tương ứng ở Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đức; hoặc

  + Giấy tờ, tài liệu được lập bằng các thứ tiếng khác ngoài các tiếng Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Trung, Đức, đề nghị hợp pháp hóa tại các Cơ quan đại diện khác, nếu Cơ quan đại diện này có cán bộ tiếp nhận hồ sơ hiểu được thứ tiếng đó.

  - Tên thành phần hồ sơ 6: 01 bản chụp bản dịch giấy tờ, tài liệu để lưu hồ sơ.

  - Tên thành phần hồ sơ 7: 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

  * Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ , cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

  * Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự thì ngay sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan đại diện có văn bản đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam xác minh. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Cơ quan đại diện. Ngay sau khi nhận được trả lời, Cơ quan đại diện giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự

   

   

  4. Thời hạn giải quyết Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ :

  -  01 - 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 – 08 ngày làm việc.

  - Trường hợp mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự nước ngoài chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Cơ quan đại diện đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Cơ quan đại diện giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : Cá nhân, tổ chức.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : Tem (hoặc dấu) chứng nhận đóng trên giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự.

  Quý khách hàng nếu còn thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi hoặc cần tư vấn về dịch vụ, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

  Liên hệ Văn phòng dịch thuật công chứng và hợp Pháp hoá lãnh sự CVQ tại Hà Nội

  Hotline: 0916 187 189

  Email: dichthuatcvq@gmail.com

  ĐC: Số 6 ngõ 5 Láng Hạ - Thành Công – Ba Đình – Hà Nội

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  zalo
  facebook
  phone
  0969.162.538
  phone
  0916.187.189