Tin Tức

Các nước và các loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi dùng tại Việt nam

BẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC MIỄN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC GIẤY TỜ NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM VÀ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC GIẤY TỜ VIỆT NAM SỬ DỤNG Ở NƯỚC NGOÀI THEO CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ NGUYÊN TẮC CÓ ĐI CÓ LẠI. ------------------------------------------------------ Các chữ viết tắt: HĐTTTP: Hiệp định...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Dịch Thuật Công Chứng Ba Đình - Luôn Đúng Hẹn Và Chính Xác

zalo